เนี่องจาก Facebook ได้ทำการแบนโดเมน 1st-network.net ซึ่งทางเรากำลังไข
เบื้องต้นทางเราได้ย้ายข้อมูลทั้งหมดยังไปโดเมน clients.gosood.com ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับ